2012 г. – Японският производител на Teysuno Taiho Pharmaceutical и Nordic Group сключват споразумение за Комерсиализация на лекарството за територията на ЕС и други страни.

Teysuno – Оригинален, иновативен, противотуморен перорален продукт за лечение на досега трудно и неуспешно лечимия рак  на стомаха в напреднал стадий, даван в комбинация с cisplatin.

Teysuno – 4 генерация перорален флуолопиримидин.

Teysuno – благодарение на иновативната си формула, комбинация от три активни субстанции – лекарство за рак на стомаха с висока ефективност и силно намалени нежелани лекарствени реакции (хематологични и нехематологични)

Препоръчителна доза: 2 x 25 mg/m2 /дневно x 21 дни, последвани от 7 дни почивка (един терапевтичен курс), повтаря се на всеки 4 седмици в комбинация с cisplatin 75 mg/m2 , прилагана в Ден 1 от курса (Общо 6-8 курса на лечение)

Файлове
Достъп до лекарството

В България на пазара е достъпен:

Teysuno 15 mg x 126 капсули

Teysuno 20 mg x 84 капсули

Teysuno – лекарство с лекарско предписание, включено в Позитивния лекарствен списък на България.

Teysuno се реимбурсира 100% от държавата и се изписва от лекар-медицински онколог по определения от НЗОК ред и за съответните онкологични заболявания (напреднал рак на стомаха).

За повече информация можете да се обърнете към специалистите от онкологичната мрежа в страната или към нас.

Teysuno – може да бъде закупен свободно с рецепта от всяка аптека в страната след поръчка към лекарствените дистрибутори Новус Трейдинг или Медекс.

Пределна аптечна цена на Teysuno

Teysuno 15 mg x 126: 679.90 лв.

Teysuno 20 mg x 84: 767.53  лв.

Дистрибутори на Teysuno за България

Новус Трейдинг ЕООД
office@novus.bg
T: +359 2 8586039;
M: +359 87 7539010