НОВУС е компания от фармацевтичната индустрия, осигуряваща пълния спектър от услуги свързани с лекарствата, медицинските изделия и хранителни добавки – от регистрацията до пускането им на пазара, търговия и маркетинг

ЗА НАС

small

НОВУС е лицензиран търговец на едро с лекарства и медицински изделия на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП), който предлага и услуги в сферата на лекарствената регулация – регистрационни услуги, ценообразуване, реимбурсиране, както и маркетинг, проучвания, представителство на чужди Притежатели на разрешения за употреба и Производители.

НОВУС е специализирана в търговията с нишови продукти, които са единствени и без алтернатива на Българския пазар

Ние можем да Ви бъдем полезни ако търсите партньор от Фарма индустрията в България, предлагащ не само търговия на едро с лекарства и медицински изделия, но и пълният спектър от регистрационни услуги, ценообразуване, реимбурсиране на лекарства и медицински изделия, проучвания, маркетинг.

Оптимизирайте Вашето присъствие на Българския пазар, като ни се доверите за outsourcing на процеси, които не са приоритет на компанията Ви.

Успешният бизнес е съчетание от правилни решения, упорит труд и късмет.
Вземете правилните решения – това зависи от Вас.

Партньори на компанията:

Nippon Kayaku Co. Ltd., Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd, Euro Nippon Kayaku GmbH, Kyowa Hakko Kirin UK Ltd., Nycomed Ltd., Cancernova GmbH, Pharmacenter Hungary Kft, Oncoeurope Ltd., NordicPharma s.r.o., Disphar, Exelgyn, Libra, Phoenix, Sting, Sopharma, Actavis, Maimex, Medex и други.

УСЛУГИ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА

 • НОВУС ТРЕЙДИНГ ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с лекарства на територията на България и Европейския съюз и GDP. WL_drugs

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 • НОВУС ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с медицински изделия на територията на България и Европейския съюз.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ХРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО МЕД. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Всички стъпки от процедурите по регистрация на лекарства: Централизирани процедури (CP), Процедури по взаимно признаване (MRP), Децентрализирани процедури (DCP), Национални процедури (NP)
 • Всички стъпки от промените в регистрацията на лекарства – тип I и тип II по всички видове регистрация
 • Прехвърляне права на ПРУ
 • Конвертиране на non-CTD формат в CTD лекарствен регистрационен формат
 • Конвертиране на CTD формат в e-CTD формат
 • Превод на Кратка характеристика на продукта, Листовка за потребителя, опаковки, (от английски и френски на български)
 • Изготвяне на макети на опаковки на лекарства (съгласно националните изисквания на ИАЛ)
 • Етикетиране
 • Изготвяне на Брайл обозначения на опаковката (придружени от Сертификат от Съюза на слепите в България)
 • Тест за четимост на Листовката за потребителя, съгласно Националната регистрационна процедура
 • Одобрение на Обучителни материали за медицински специалисти и за пациенти пред ИАЛ (вкл. разпространението им)
 • Местно контактно лице за Процедури по взаимно признаване
 • Представителство пред Българската Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ)
 • Пускане на пазара на медицински изделия (анонсиране или регистриране пред ИАЛ, етикетиране и изработка на информация за потребителя)
 • Получаване сертификат за CE марка чрез ИАЛ
 • Регистриране на медицински изделия в електронния регистър на медицински изделия към ИАЛ
 • Анонсиране/регистриране на хранителни добавки, храни със специално медицинско предназначение

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ХРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО МЕДИЦИНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • НОВУС ЕООД притежава лиценз за търговия на едро с хранителни добавки, храни и храни със специално медицинско предназначение на територията на България.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 • Всички стъпки от регистрацията на цена на лекарствен продукт и нейното поддържане пред НСЦРЛП (пределна или цена за Приложенията на ПЛС)
 • Всички стъпки от промяната на обстоятелства към регистрирана цена на лекарствен продукт и заличаването и
 • Консултации по отношение на Общата ценова политика
 • Рефериране на цените на лекарствата в ЕИП
 • Подаване на 6/12 месечните декларации за цените на лекарствата пред НСЦПРЛ

РЕИМБУРСИРАНЕ

 • Всички стъпки от включването на лекарства в ПЛС
 • Всички стъпки от промяна на обстоятелства и заличаването на регистрирани в ПЛС продукти
 • Обща политика на реимбурсиране
 • Оптимиране на реимбурсния статус
 • Представителство пред НЗОК

МАРКЕТИНГ

 • Всички етапи на маркетинг – стратегия, бюджет, проучвания, Advisory board
 • Промоции на лекарства и медицински изделия

РЕКЛАМА

 • Изготвяне на цялостна рекламна стратегия (насочена към специалисти, насочена към населението)
 • Бюджетиране
 • PR и медийни кампании
 • Представителство през ИАЛ по отношение на разрешения и анонсиране на реклама на лекарствен продукт

ПРОУЧВАНИЯ

Предрегистрационни проучвания

 • Прозрачен бюджет от подаването на документите за регистрация до пускането на лекарството на пазара
 • Пазарни принципи, тенденции на пазара
 • Обем на пазара (базирано на IMS Health данни)
 • Конкуренция
 • Ценова политика (предложения за успешно ценово позициониране)

Пострегистрационни проучвания

 • Конкуренция
 • Ценова политика (предложения за успешно ценово позициониране)
 • Тенденции на пазара (базирано на IMS Health данни)

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Консултация по отношение на изграждането на цялостна система за лекарствена безопасност на ПРУ
 • Експертни доклади
 • Подаване на Периодични доклади за лекарствена безопасност и промени в цикъла на подаването им (PSUR)
 • Наето QPPV, deputy QPPV (включително електронно подаване на AE/SAE през ev-web)
 • Одитиране на системи за лекарствена безопасност
 • Местно контактно лице за лекарствена безопасност пред ИАЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 • Представителство пред МЗ, НЗОК, НСЦРЛП (преговори, директно договаряне и други)
 • Представителство пред болници по отношение на тръжни процедури
 • Представителство пред Български браншови организации

ДРУГИ

 • Пълният процес на издаване на медицински периодики
 • Пълният процес на организиране на медицински мероприятия
 • Превод на медицинска специализирана литература от лекари/фармацевти
 • Консултиране на пълния процес на придобиване на лиценз за търговия на едро с лекарства и медицински изделия

ПРОДУКТИ

НОВУС търгува с множество лекарства и медицински изделия достъпни на Българския пазар,
но ексклузивно предлага следните продукти

Лекарства по лекарско предписание

null

Понастоящем Mifegyne е регистриран в повече от 30 държави по света, като в развитите европейски страни 30-90% от жените избират този елегантен метод за прекъсване на бременността пред хирургичния.

null

Topogyne e единственият регистриран misoprostol в България с две показания – прекъсване на бременност до 49 ден от аменореята, при последователен прием с mifepristone и подготовка на шийката на матката, преди хирургичен аборт.

null

Teysuno – благодарение на иновативната си формула, комбинация от три активни субстанции – лекарство за рак на стомаха с висока ефективност и силно намалени нежелани лекарствени реакции (хематологични и нехематологични).

Медицински изделия

null

Hyalobarrier е медицинско изделие за превенция на образуването на постоперативни сраствания, особено при гинекологични – лапароскопски или отворени операции.

null

ExEm® е медицинско изделие, което улеснява проверката за проходимостта на фалопиевите тръби.

null

Ballerine IUB е най-иновативното, вътрематочно нехормонално, контрацептивно, медицинско изделие, разработено от израелския гинеколог д-р Илан Барам, след дългогодишни разработки и проучвания.

ИНФОРМАЦИЯ

image-1

В този раздел сме се постарали да Ви предоставим интересна и полезна информация свързана с нашите продукти. Тя ще обогати Вашето познание, независимо дали сте медицински специалисти, които имат нужда от адекватна професионална информация или пациенти, които желаят просто да бъдат информирани или им предстои да предприемат важна стъпка в живота си (например аборт, операция или лечение на рак) като вземат информирано и отговорно решение относно своето здраве или бъдещо лечение. В съвременната медицина превенция на бъдещи усложнения и заболявания е на първо място, във връзка с което Ви информираме за обширната тема за постоперативни сраствания и предпазването от тях.

В този раздел ще намерите материали относно сравнително новия за България метод на медикаментозен аборт, който предлага една елегантна алтернатива на хирургичния метод (ръководства за специалисти, видеа и др), както и новият за България метод за проверка на проходимостта на маточните тръби, без рентгеново натоварване и анестезия. (изпълнимо в рамките на кабинета)


Поради твърде разнородния характер на информацията сме се постарали да я систематизираме по теми:

   Ръководствo за лечение на рака, утвърденo в България

   Медикаментозен аборт

   Темата сраствания след операция

  Проверка за проходимостта на маточните тръби

  Подбрани линкове

ЕКИП

 Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

КОНТАКТИ

Адрес офис:

ул. “Българска легия” №28, офис 1
кв. “Манастирски ливади”
София 1618

.

Адрес склад
и адрес за кореспонденция:

ул. “Българска легия” №28, офис 1
кв. “Манастирски ливади”
София 1618

GPS координати:
Latitude: 42.660669 | Longitude: 23.276642

Контакти:

office@novus.bg
skype: novus-plc
T: +359 2 8586039
M: +359 87 7539010