НОВУС е лицензиран търговец на едро с лекарства и медицински изделия на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП), който предлага и услуги в сферата на лекарствената регулация – регистрационни услуги, ценообразуване, реимбурсиране, както и маркетинг, проучвания, представителство на чужди Притежатели на разрешения за употреба и Производители.

НОВУС е ексклузивен представител за България на Нордик Фарма.

www.nordicpharma.cz

НОВУС е специализирана в търговията с нишови продукти, които са единствени и без алтернатива на Българския пазар
Продукти (линк)
Партньори на компанията през годините:
Nippon Kayaku Co. Ltd., Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd, Euro Nippon Kayaku GmbH, Kyowa Hakko Kirin UK Ltd., Nycomed Ltd., Cancernova GmbH, Pharmacenter Hungary Kft, Oncoeurope Ltd., NordicPharma s.r.o., Disphar, Exelgyn, Libra, Phoenix, Sting, Sopharma, Actavis, Maimex, Medex и други.