НОВУС търгува с множество лекарства и медицински изделия достъпни на Българския пазар, но ексклузивно предлага следните продукти: