Изпълнителна Агенция по лекарствата:
Министерство на здравеопазването:
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарства:
Национална Здравно-Осигурителна каса (НЗОК):
Сайт посветен на темата на медикаментозния аборт:
Сайт посветен на темата на срастванията: